Kedves Támogatóink!

 

Sikeresen és sok élménnyel zárult le idén is Szalézi Nyári Oratórium, amelyet 11. alkalommal szerveztünk meg. Sok mindenért és sok mindenkinek lehetünk hálásak. Elsőként a Jóistennek, aki bennünket közösségbe hívott, megóvott és számtalan tapasztalatban megmutatta gondviselő szeretetét. Nagyon sok jó szándékkal találkozhattunk a szervezés során, és örülünk, hogy ilyen széles körben támogatták a Nyári Oratórium megvalósulását, amellyel turnusonként közel 200 gyermek nyári táboroztatásához járultak hozzá.

Nyergesújfalu Város Önkormányzata már évek óta támogatója a nyári oratóriumnak. Hálásan köszönjük, hogy támogatásukkal idén is hozzájárultak az ifjúság nevelését célzó törekvéseinkhez. Köszönjük a péliföldszentkereszti Szalézi Rendház támogatását és szalézi közösség jelenlétét és áldozatos munkáját. A Zafféry Károly Szalézi Középiskolának köszönjük, hogy nyáron, ahogyan évközben is az oratórium rendelkezésére bocsátja az iskola helyiségeit, eszközeit. Külön köszönjük a takarító nénik munkáját. Köszönjük a Frutéria Zöldég -Gyümölcs, a Mészáros Vágóhíd Kft. a Choco Kft élelmiszer és egyéb felajánlásait. Szeretnénk köszönetet mondani a Szalézi Művek Kft. összes munkatársának, akik a tábor étkezését biztosították, különösen is köszönjük Kovács Enikőnek a Gálaműsorra elkészített 300 szeletes tortát, amellyel közösen ünnepelhettük a családot.

A nyári oratórium külső helyszínein megvalósult programjai kapcsán szeretnénk köszönetet mondani a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központnak, a szőnyi WF Szabadidőparknak, valamint a tatabányai Gyémánt Fürdőnek, hogy kedvezmény biztosítva támogatták a gyerekek táborozását. Köszönjük a ZOLTEK SE támogatását, amelynek segítségével a kalandcsoport tagjai sárkányhajózhattak a Dunán. Hálásan köszönjük Abronics Róbert úrnak is, hogy a táborozó gyerekek megnézhették a lovardát és lovagolhattak is, valamint hogy programjainkhoz rendelkezésre bocsátotta birtokát.

A nyári oratórium egyik legnépszerűbb műhelyében, a kézműves műhelyben Fazekasné Lakner Mónika, Giacintóné Papp Valéria, Kurdiné Opre Melinda és

Molnárné Harkai Mariann segítségét szeretnénk megköszönni, amellyel a gyerekek szép ajándéktárgyakat készíthettek és vihettek haza szüleiknek. A nyergesújfalui plébániával szoros együttműködésben és barátságban állunk, így mindig jól esik Szőcs László atya érdeklődése. Köszönjük neki, hogy a játékokhoz rendelkezésre bocsátotta a plébánia udvarát. A nyári oratórium alatt számtalan esetben tapasztaltam meg a szülők nagylelkűségét, amely különféle adományokban és felajánlásokban is megmutatkozott. Köszönjük, hogy ezzel is támogatták a nyári oratóriumot.

Hálás szívvel köszönjük a szalézi munkatársak Lengyel Erzsébet, Bodainé Szabó Katalin és Wierlné Kárász Tímea áldozatos munkáját, és azt hogy szalézi lelkiségben osztozva együtt munkálkodhattunk a fiatalokért. Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti a fiatalokat, a szalézi animátorokat, akik az előkészítéstől kezdve fáradtságot nem kímélve a nyári oratórium sikeres megvalósulásán dolgoztak. Fáradozásaikat hálásan köszönjük!

Jó visszatekinteni a fenti sorokra és látni milyen sokan támogatják az oratóriumot, és a mögötte meghúzódó célokat. Így tovább élhet Bosco Szent János atyánk álma a fiatalokról, hogy „boldognak láthassa őket most és az örökkévalóságban”.

 

Hálás köszönettel és imával:

Kovács Sándor Ferenc sdb,

oratóriumvezető