A Szalézi Munkatársak Egyesülete egyike
a Szalézi Család ágainak. A Szalézi Szent
Ferenc Társaságával, a Segítő Szűz Mária
Leányai Intézményével és más
hivatalosan elismert csoportokkal együtt
hordozza a közös szalézi hivatást és velük
közösen felelős a Don Boscó-i terv
megvalósulásáért a világban.
A szalézi munkatársak olyan világi
szaléziak, akik családban élnek, de
sajátos szalézi módon vesznek részt az
Egyház küldetésében. Don Bosco apostoli
tervével megihletve szoros közösségben élnek a Szalézi Család többi tagjával. Testvéri
módon, egyesületi formában ugyanarra a közös ifjúsági és népi küldetésre kötelezik el
magukat. Az Egyház és a társadalom javára dolgoznak, saját életállapotuk és valós
lehetőségeik szerint.
A szalézi munkatársak életüket a hétköznapi munka által szentelik meg. „Jó keresztények és
becsületes polgárok“-ként élnek.  Rendelkezésére állnak másoknak, önzetlenek, áldozatkészek
és hisznek a nagylelkűség értékében. Tevékenységüket az Istennel való egységben
gyökerezve végzik.